Акция от черниговского (ищи квартиру под крышечкой пива)

Суть акции как обычно, надо отправить смс под крышечкой пива за 50 коп, и возможно выиграешь раз в неделю телевизор. ноутбук, пополнение счета, и раз в месяц кваритру, для квартиры надо отправить смс 5, 6.

Попытаюсь провести исследование, реально ли выиграть хоть что-то. Пока что отправлено 9 смс,
итого расход 4,5. Выигрыш 0.
Отправлено 10 смс :-)

Итак, отправлено уже 25 смс с разных номеров, пока ничего никто не выиграл.
В начале мая пришло смс о том что квартиру я не выиграл - хорошо хоть сообщают :-)
Акция действительно стремная, ты только тратишь деньги на эти смс.

Если кому не лень, пишите, сколько отправили и сколько выиграли :-)

Итог: было отправлено более 50 смс и выиграно 0 призов :(
Вот так вот.
В следующий раз участвовать в этом разводе не буду, слишком мало поощрительных призов, пополнение счета на 5 грн как то не солидно

Ниже официальные условия акции, взятые с сайта компании:

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Квартира твоєї мрії»

1. ОРГАНІЗАТОРИ ТА ЗАМОВНИК АКЦІЇ
2. ПРОДУКЦІЯ, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ В АКЦІЇ
3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ
6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЩО ЗДОБУДУТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ
ЗАОХОЧЕНЬ
7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ/СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАОХОЧЕНЬ
8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ
9. ОБМЕЖЕННЯ
10. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
11. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
12. ІНШІ УМОВИ

1. ОРГАНІЗАТОРИ ТА ЗАМОВНИК АКЦІЇ

1.1. Замовником акції «Квартира твоєї мрії» (у подальшому - Акція), є відкрите акціонерне товариство “САН ІнБев Україна”, що знаходиться за адресою м. Київ, 03150, вул. Боженка, 87, код в ЄДРПОУ 30965655.

1.2. Організатором Акції є:
Товариство з обмеженою відповідальністю «С141», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 5, код в ЄДРПОУ – 33998620

1.3. Акція проводиться на всій території України.

1.4. Акція триватиме з «15» березня 2009 року по «30» червня 2009 року включно (надалі – «термін проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2. ПРОДУКЦІЯ, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ В АКЦІЇ

2.1. Продукція, яка бере участь у Акції – продукція, що виробляється та розповсюджується Замовником Акції у рамках його комерційної діяльності, а саме: пиво ТМ «Чернігівське», зокрема пиво «Чернiгiвське світле», «Чернігівське міцне», «Чернігівське преміум», «Чернігівське Максимум», «Чернігівське Біле», «Чернігівське Біла Ніч» у пляшках ємністю 0,5 л, «Чернігівське світле», «Чернігівське міцне», «Чернігівське Біле» в пляшках ємністю 1 л та « Чернігівське Світле» ємністю 2 л. В Акції бере участь виключно продукція, що продається на території проведення Акції та яка позначена написом «Акція» (надалі – «Акційна продукція»).

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України і проживають на території України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п. 3.2. даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
– працівники Замовника/Організаторів Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
– власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію ТМ «Чернігівське» та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
– власники та працівники рекламних агентств та партнерів, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
– участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для того щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 цих Правил і бажає отримати Заохочення Акції, необхідно:

4.1.1. протягом періоду проведення Акції придбати будь-яку одиницю Акційної продукції;

4.1.2. знайти на пляшці унікальний код (далі за текстом – Код), що розташований для пляшки ємністю 0,5 на зворотній стороні верхньої етикетки Акційної продукції, для пляшки ємкістю 1 та 2 л - під кришечкою Акційної продукції. Код на зворотній стороні верхньої етикетки складається з одинадцяти цифр. Код під кришечкою Акційної продукції є дев’ятизначним ( складається з цифр та літер латинського алфавіту.)

4.1.3. зареєструвати Код із придбаної Акційної продукції шляхом надсилання SMS-повідомлення, що містить Код, на короткий номер 5121 протягом періоду проведення Акції. Реєстрація кодів участі можлива в період з 00:00 годин 15 березня 2009 року до 08.00 30 червня 2009 року. Якщо Учасник посилає повідомлення до початку або після закінчення Акції, Коди не реєструються, про що Учасник отримує відповідне повідомлення.

4.1.4. Вартість відправлення SMS-повідомлення: для абонентів МТС, JEANS, ЕКОТЕЛ, КИЇВСТАР, Мобілич, djuice, Beeline, life:) (Ліцензія Держзв'язку серії АА № 720189 видана ЗАТ «Український Мобільний Зв'язок» 29.12.2004 р.; Ліцензія Держкомзв'язку України № 009503 видана ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 12.04.2001 р..; Ліцензія НКРЗ АВ № 364703 від 17.11.2005 р. ТОВ «Астеліт».; Ліцензія Держзв'язку серії АБ №120093 видана ЗАТ «Українські радіосистеми» 16.05.2006 р.; Ліцензії Держзв'язку серії АА № 223389, № 223390 видані ТОВ «Голден Телеком» 06.12.2002 р.) протягом періоду проведення Акції становить 50 копійок з ПДВ без урахування збору до ПФ. Послуга з обслуговування короткого номера надається ТОВ «Джамп Україна», що знаходиться за адресою м. Київ, 02660, пр-т. Визволителів, 1. Код в ЄДРПОУ - 30525788.

4.2. Після надсилання вірного Коду у вказаний у пункті 4.1.3. термін та після його отримання Організатором Акції, Учасник отримає у відповідь SMS-повідомлення з підтвердженням вступу Учасника в Акцію. Номер телефону Учасника реєструється та такому Учаснику на цей номер відкривається віртуальний електронний рахунок. Учаснику Акції надсилається повідомлення про суму віртуальних м. кв., які зарахувались Учаснику Акції на віртуальний електронний рахунок. Учасник Акції, який бажає отримати Заохочення, може відправити необмежену кількість Кодів, як вказано вище, але кожним SMS-повідомленням можна відправляти тільки 1 Код. Кожний успішно зареєстрований Код збільшує віртуальний електронний рахунок Учасника на 5,10,15 або 20 віртуальних м. кв. ( визначається шляхом випадкової вибірки за допомогою відповідної комп’ютерної програми), за умови, якщо Учасником надіслано Код з номеру телефону, який вже зареєстрований в Акції та на який відкрито віртуальний електронний рахунок.
Право на здобуття Спеціального Заохочення мають номери телефонів Учасників, на віртуальних рахунках яких накопичена необхідна кількість віртуальних м. кв., а саме – 40 м. кв., 60 м. кв., 80 м. кв., в залежності від дати визначення таких Учасників.
Учасники, які мають на своєму рахунку кількість віртуальних м. кв. рівну, або більшу за нижченаведену, накопичену у зазначені нижче терміни, мають право на здобуття Спеціального Заохочення:
40 м. кв. – з 00:00 15 березня 2009 р. по 23:59 29 квітня 2009 р.;
60 м. кв. – з 00:00 30 квітня 2009 р. по 23:59 28 травня 2009 р.;
80 м. кв. – з 00:00 29 травня 2009 р. по 08.00 30 червня 2009 р.
Кожен номер телефону Учасника Акції, зареєстрований в Акції та на віртуальному рахунку якого накопичена необхідна кількість м. кв., має рівні шанси на отримання Спеціального Заохочення Акції шляхом проведення випадкової вибірки на умовах цих Правил.
Право на здобуття Заохочення (другої та третьої категорії) мають Коди Учасників, які було зареєстровано протягом тижня, з номерів телефонів Учасників на умовах цих Правил.

Кожний успішно зареєстрований Код має рівні шанси на отримання Заохочення Акції шляхом проведення випадкової вибірки на умовах цих Правил. 4.3 у випадку знаходження у період з 15 березня 2009 року до 23.59 30 червня 2009 року під кришечкою спеціально нанесеного зображення фотоапарату та відповідного чотиризначного коду, подзвонити в колл-центр за телефоном 8-800-500-07-70 та повідомити оператора про знахідку. Після підтвердження оператором відповідності чотиризначного коду у базі даних, учасник визнається Переможцем Акції з правом отримання Заохочення першої категорії.

4.4. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі вимоги даних Правил. У визначенні Учасників, що мають право на здобуття Спеціального Заохочення, беруть участь номери телефонів Учасників Акції на умовах цих Правил. У визначенні Учасників, що мають право на здобуття Заохочень другої та третьої категорії, беруть участь Коди, зареєстровані з номерів телефонів Учасників Акції на умовах цих Правил. У випадку зміни Учасником Акції номеру телефону, накопичені Учасником Акції віртуальні кошти, які були зараховані на віртуальний електронний рахунок попереднього номеру телефону такого Учасника Акції, не переходять на новий номер телефону Учасника Акції.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ

5.1. Учасники Акції мають можливість отримати такі заохочення:

5.1.1. Заохочення першої категорії - право на отримання цифрового фотоапарата. .
Загальний фонд заохочень першої категорії у акції – 80 штук.

5.1.2. Заохочення другої категорії – право на отримання електронних одиниць поповнення рахунку мобільного зв’язку номіналом 5, 10, 20 або 50 гривень. Організатор доставляє одиниці поповнення рахунку мобільного зв´язку прямим поповненням на мобільний рахунок Переможця протягом трьох діб, з моменту визначення Переможців Акції, через мережу платіжних терміналів в порядку та згідно правил, встановлених операторами мобільного зв’язку для цієї мережі.
Загальна сума Заохочень другої категорії складає 1 025 000 (один мільйон двадцять п’ять тисяч ) гривень.

5.1.3. Заохочення третьої категорії - право на отримання ноутбука або LCD-телевізора. Загальний фонд акції - 36 ноутбуків та 36 LCD-телевізорів.

5.1.2. Спеціальне Заохочення - грошові кошти на придбання однієї з 3-ох квартир у Києві: 600 000 (шістсот тисяч) гривень для придбання однокімнатної квартири в квітні, 700 000 (сімсот тисяч) гривень для придбання двокімнатної квартири в травні, 800 000 (вісімсот тисяч) гривень для придбання трикімнатної квартири в червні.
Загальний фонд Спеціальних Заохочень у Акції : 2 100 000 (два мільйони сто тисяч) грн..

5.2. Фонд Заохочень всіх категорій та Спеціальних Заохочень Акції обмежений і становить зазначену вище кількість Заохочень та Спеціальних Заохочень. Замовник та Організатори Акції не несуть відповідальності за вичерпання Заохочень та Спеціальних Заохочень.

5.3. Заохочення/Спеціальні Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, що одержали право на отримання Заохочень/Спеціальних Заохочень тільки на умовах цих Правил.

5.4. Замовник Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції.

5.5. Зовнішній вигляд (колір, розмір), технічні характеристики Заохочень всіх категорій визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображення на рекламних матеріалах Акції.

6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЩО ЗДОБУДУТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

6.1. Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Заохочень/Спеціальних Заохочень (далі – визначення Переможців Акції), здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням нижче наведеної процедури.

6.2. Щопонеділка, починаючи з 23 березня 2009 р. протягом періоду проведення Акції комісія у складі представників Замовника:

6.2.1. серед Кодів, успішно зареєстрованих з номерів телефонів Учасників Акції, зареєстрованих в Акції, шляхом випадкової вибірки проводить визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Заохочення другої та третьої категорії. Кількість Заохочень, на дату проведення відповідного визначення Переможців, встановлюється на розсуд Замовника;
У випадку, коли святковий або неробочий день, згідно із законодавством України, збігається з понеділком, на який призначено визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Заохочення другої та третьої категорії, таке визначення переноситься на інший день тижня на розсуд Замовника.

6.3. Тричі, починаючи з 30 квітня 2009 р. протягом періоду проведення Акції, а саме 30 квітня 2009 року, 29 травня 2009 року та 30 червня 2009 року, комісія у складі представників Замовника:

6.3.1. серед номерів телефонів Учасників Акції, зареєстрованих в Акції, на умовах цих Правил, шляхом випадкової вибірки проводить визначення Переможця Акції, який здобуває право на отримання Спеціального Заохочення.

Процедура визначення Переможців Акції оформлюється протоколом, який підписується членами Комісії.

6.4. Переможці Акції повідомляються про перемогу шляхом отримання відповідного SMS-повідомлення.

6.5. Учасник визнається Переможцем Акції з правом отримання Заохочення першої категорії. у випадку знаходження у період з 15 березня 2009 року до 30 червня 2009 року під кришечкою спеціально нанесеного зображення фотоапарату та відповідного чотиризначного коду, а також повідомлення оператора в колл-центрі за телефоном 8-800-500-07-70 про знахідку.( виключно після підтвердження оператором відповідності чотиризначного коду у базі даних)

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ/СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАОХОЧЕНЬ

7.1. У випадку визнання Учасника Переможцем Акції і отримання ним Заохочення, його віртуальний електронний рахунок залишається відкритим та зібрані віртуальні м. кв. не анулюються. Переможець Акції має право продовжувати участь в Акції на загальних засадах, збирати віртуальні м. кв. та має шанс виграти Спеціальне Заохочення.

7.2. У випадку визнання Учасника Переможцем Акції і отримання ним Спеціального Заохочення, його віртуальний електронний рахунок закривається, та всі накопичені м. кв. анулюються. Переможець Акції не має право продовжувати участь в Акції на загальних засадах, збирати віртуальні м. кв. та не має шансів виграти Заохочення/Спеціальне Заохочення.

7.2. У випадку невизнання Учасника Переможцем Акції, його віртуальний електронний рахунок залишається відкритим та зібрані віртуальні м. кв. не анулюються. Учасник, який не став Переможцем Акції продовжує участь в Акції та має шанс виграти Заохочення/Спеціальне Заохочення.

7.3. Після закінчення Акції віртуальні електронні рахунки Учасників закриваються, а зібрані на них віртуальні м. кв. анулюються. Учасники, які не стали Переможцями протягом дії Акції не мають права на отримання Заохочень/Спеціальних Заохочень.

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

8.1. Отримання Спеціального Заохочення відбувається таким чином.

8.1.1. Після визначення Переможця Акції, який отримує право на отримання Спеціального Заохочення, але не пізніше ніж два тижні з моменту проведення такого визначення Переможців Акції, Організатор повідомляє такому Переможцю за номером мобільного телефону, з якого була здійснена реєстрація переможного Коду для участі в Акції (на умовах, зазначених в п. 4 цих Правил) умови отримання Спеціального Заохочення.
Замовник та Організатор не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких переможця Акції не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як такий, що отримує Спеціальне Заохочення, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону переможця Акції, у разі настання обставин непереборної сили.

8.1.2. Для отримання Спеціального Заохочення переможцю Акції, який здобув право на отримання Спеціального Заохочення, необхідно у зазначений Організатором строк (але не пізніше 10 календарних днів з моменту виконання Організатором дій, зазначених в п.8.1.1. цих Правил) з’явитися за вказаною Організатором адресою, заповнити документи, надані Організатором та подати: копію власного паспорту (1-ша, 2-га, 3-тя сторінки, а також сторінка з дійсною адресою прописки або реєстрації), копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду у ДРФО, реквізити банківського карткового рахунку Переможця, відкритого в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та укласти нотаріально посвідчений договір дарування.
Окрім документів, що зазначені вище, переможець Акції, який здобув право на отримання Спеціального Заохочення, повинен надати Організатору на його вимогу додаткові документи, які будуть необхідні для отримання такого Спеціального Заохочення.

8.1.3.Вручення Спеціального Заохочення Переможцю Акції здійснюється шляхом переказу грошових коштів на банківський картковий рахунок Переможця, відкритий в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» з дати визначення такого Переможця Акції таким, який отримує право на таке Спеціальне Заохочення, за умови своєчасного надання Організатору всіх документів, передбачених цими Правилами.
У разі відсутності у Переможця Акції банківського карткового рахунку в ВАТ «Райффазен Банк Аваль», Переможець має можливість протягом 10 (десяти) робочих днів відкрити рахунок в відділенні банку ВАТ «Райффазен Банк Аваль» за місцем своєї реєстрації, або в м. Києві в центральному відділенні ВАТ «Райффазен Банк Аваль».

8.1.4. Переможець Акції набуває право власності на предмет дарування в момент зарахування відповідної суми коштів на банківський картковий рахунок в ВАТ «Райффазен Банк Аваль», визначений Переможцем. На цьому процедура передачі предмета дарування Переможцю закінчується та зобов’язання Замовника вважаються виконаними належним чином.

8.1.5. Організатор та Замовник не несуть відповідальність за пошук та придбання квартир на кошти, отримані в якості Спеціального Заохочення Переможцем Акції.

8.1.6. Учасник Акції, який визнаний таким, що має право на отримання Спеціального Заохочення надає свою безумовну згоду на участь у зйомці будь-яких рекламних матеріалів стосовно проведення акції. Відмова від участі в зйомках вважається відмовою від отримання Спеціального Заохочення. Зйомка зазначених рекламних матеріалів передує отриманню Переможцем Спеціального Заохочення.

8.1.7. Спеціальне заохочення має бути використане лише за єдиним цільовим призначенням - для купівлі приміщень житлового фонду.

8.1.8. Замовник Акції не несе будь-якої відповідальності за наслідки використання Учасниками Акції Спеціальних Заохочень не за цільовим призначенням, визначеним цими Правилами.

8.2. Отримання Заохочення відбувається таким чином.

8.2.1. Учасники Акції, які отримали право на отримання Заохочення другої категорії, мають право отримати Заохочення таким чином: після визначення Переможця Акції, який отримує право на отримання Заохочення другої категорії, Організатор здійснює доставку Заохочення прямим поповненням через мережу платіжних терміналів в порядку та згідно правил, встановлених операторами мобільного зв’язку для цієї мережі та повідомляє такому Переможцю Акції за номером мобільного телефону, з якого була здійснена реєстрація такого Переможця Акції (на умовах, зазначених в п. 4 цих Правил) про перемогу за допомогою надсилання SMS-повідомлення протягом трьох діб з моменту проведення такого визначення Замовник та Організатор не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Переможця Акції не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як такий, що отримує Заохочення, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону Переможця Акції, у разі настання обставин непереборної сили.

8.2.2. Учасники Акції, які отримали право на отримання Заохочення першої категорії, мають право отримати Заохочення таким чином : після визначення Переможця Акції, який матиме право на отримання Заохочення першої категорії, Організатор Акції телефонує йому на мобільний номер, з якого був здійснений дзвінок оператору на номер колл-центру 8-800-500-07-70 або інший номер повідомлений оператору Переможцем . Повідомлення має бути здійсненим у термін не пізніше трьох діб з моменту проведення визначення зазначеного Переможця Акції. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких зазначеного Переможця Акції не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як такий, що отримує Заохочення. Замовник та Організатор Акції також не несуть відповідальності за будь-які ускладнення, спричинені наданням неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону переможця Акції, що має бути розцінене як обставини непереборної сили.

8.2.3.. Після визначення Переможця Акції, який матиме право на отримання Заохочення третьої категорії, він отримує від Організатора Акції повідомлення на мобільний номер, з якого була здійснена реєстрація переможного Коду для участі в Акції (на умовах, зазначених в п. 4 Правил Заохочення ІІІ категорії). Повідомлення має бути здійсненим у термін не пізніше трьох діб з моменту проведення визначення зазначеного Переможця Акції. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких зазначеного Переможця Акції не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як такий, що отримує Заохочення. Замовник та Організатор Акції також не несуть відповідальності за будь-які ускладнення, спричинені наданням неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону переможця Акції, що має бути розцінене як обставини непереборної сили.

8.2.4. Після отримання такого повідомлення, Переможець Акції повинен протягом 14 календарних днів надіслати Організатору факсом та/або поштою (за умов погодження з Організатором) такі документи: копію паспорту громадянина України (1-а, 2-а, 3-я сторінки, а також сторінка з дійсною адресою прописки або реєстрації), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду у ДРФО, а також інші документи, потрібні для безперешкодного отримання та передачі Заохочення. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які ускладнення, спричинені наданням неточної або недостовірної інформації у наданому Переможцем Акції пакеті документів, що має бути розцінене як обставини непереборної сили.

В разі, якщо Переможець Акції, який отримав право на Заохочення, але не надав своєчасно Організатору всіх документів, передбачених цими Правилами, Переможець втрачає право на отримання Заохочення.

8.2.5. Доставка Заохочення здійснюється Організатором протягом 2 (двох) тижнів за місцем фактичного проживання або іншою адресою, узгодженою з Переможцем Акції. Для транспортування Заохочення Організатор користується послугами оператора з логістики або кур’єрської доставки.

Заохочення першої категорії надається учаснику акції в обмін на акційну кришку з спеціально нанесеним зображенням фотоапарату та відповідним кодом. Після вручення заохочення першої категорії Переможець повинен повернути Організатору акційну кришку.

Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за будь-які ускладнення, спричинені роботою обраного для надання послуг оператора з логістики або кур’єрської доставки, що має бути розцінене як обставини непереборної сили. В момент прийому передачі Заохочення першої і третьої категорії між Переможцем Акції і Організатором Акції підписується акт прийому –передачі.

8.3. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможця Акції скористатися Заохоченням/Спеціальним Заохоченням у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також у разі відсутності Переможця Акції чи неможливості його повідомлення про Заохочення/Спеціальне Заохочення впродовж «10» календарних днів після завершення Акції. В такому випадку Заохочення/Спеціальне Заохочення використовується на розсуд Замовника.

8.4. У випадку неотримання від Учасника Акції документів, зазначених у п.8.1.-8.2. цих Правил у належний строк, буде вважатись, що Учасник відмовився від Заохочення/Спеціального Заохочення. В такому випадку Заохочення/Спеціальне Заохочення використовується на розсуд Замовника.

9. ОБМЕЖЕННЯ

9.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років.
В разі, якщо під час отримання Заохочення/Спеціального Заохочення буде достеменно встановлено, що особа, яка прийняла участь в Акції не може бути Учасником (п.2.1 цих правил), Учасник втрачає право на отримання Заохочення/Спеціального Заохочення на умовах акції. Такі Заохочення/Спеціальні Заохочення вважаються не розіграними і знімаються з Акції.

9.2. Відповідальність Замовника/Організаторів Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень/Спеціальних Заохочень, вказаних у даних Правилах.

9.3. Замовник/Організатори Акції не несуть відповідальності стосовно подальшого використання наданих Заохочень/Спеціальних Заохочень Переможцями Акції після їх одержання та/або за неможливість Переможців Акції скористатись наданим Заохоченням/Спеціальним Заохоченням з будь-яких причин. Відповідальність за якість Спеціальних Заохочень та їх гарантійне обслуговування (у тому випадку, якщо воно передбачене) несе їх виробник.

9.4. Замовник/Організатори Акції не беруть на себе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно прав на Коди, що надають право на участь в Акції, отримання Заохочень/Спеціальних Заохочень або стосовно самих Заохочень/Спеціальних Заохочень. Замовник/Організатори Акції не вступають у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень/Спеціальних Заохочень. Замовник/Організатори Акції не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.5. Замовник та Організатори Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Організаторів Акції обставини.

9.6. Отримання Заохочень/Спеціальних Заохочень допускається лише особами, які є Учасниками Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення/Спеціальне Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.

9.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).

9.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду.

9.9. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення/Спеціальне Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

9.10. Замовник Акції має право змінити термін проведення Акції.

9.11. Замовник та Організатор не несуть відповідальність за надійність та своєчасність доставки відповідного SMS-повідомлення та за якість мобільного зв‘язку.

10. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Для отримання Заохочення/Спеціального Заохочення в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторам Акції інформацію (у т. ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами.

10.2. Цю інформацію може бути змінено Учасником протягом всього строку проведення Акції шляхом додаткового інформування відповідного Організатора Акції.

10.3. Збір вищезгаданої інформації дозволить Організаторам Акції якнайшвидше передати Заохочення особам, що мають на них право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

10.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Замовником/Організаторами Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Організаторами Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

11. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

11.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті www.chernigivske.com.ua, розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції та на Акційній продукції.
Додаткова інформація щодо Акції надається за телефоном гарячої лінії 8 800 500 07 70 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно з тарифами відповідного оператора.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Беручи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочення всіх категорій/Спеціального Заохочення тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення/Спеціального Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

12.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

12.3. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

свободный выбор тэгов: 

Будем признательны, если вы поделитесь своей оценкой о статье(бренде):

Комментарии

Отправил больше 200 сообщений, выграл 5 грн., потратил больше ста. Лохотрон! Денег не жалко, просто очередной раз убедился что просто так ничего не бывает. Но пиво пью только этой марки

скажите есть ли шанс выиграть простому человеку квартиру

Лохотрон, конечно. Можно себе представить, как выросла продажа этого пива. Из тех, кто поверил, куча народу, кто пива вообще не пьет, но покупает. Ведь проблема жилья в Украине стоит сверхостро, а нищих теперь сверхмного без шанса заработать. Бросаются люди на крайние меры, акции - а вдруг мне повезет. Ведь выбора нет. Власть живет своей жизнью, народ - своей. А алкогольная промышленность будет процветать всегда, в том числе и за счет проведения всяких акций. Тогда рывок в прибылях. Еще и операторы мобильной связи жирные куски получают. Ни разу не видела натурального победителя хоть какой-то акции или лотереи. А в рекламе и меня могут запустить в эфир, как победителя, заплатив 1-2 тысячи за эксплуатацию моей морды. А за 5 тысяч я буду щебетать как соловей при зарплате в 700 гривен. Не верю!!!!!

6 смс с одного и 7 с другого - ничего :(

otprawila 50 sms wiigrala 10 grn.loxotron

муж верит.а вдруг повезет?я уже нет.потратила много выиграла 10 грн.конечно же лохотрон.пополняхи на щет только замануха.выиграть квартиру нереально!

Там же еще можно было найти камееру под крышечкой, так вот, я выпил пива намного больше чем смс отправил, в сумме с друзьями бутылок около 70 и ничего.
Ну подождем конца акции, но впредь я в таких акциях учавствовать не буду!

Я тоже так думал, что это лохотрон после того как набрал 100 кв метров и за два месяца ничего не выиграл. Неделю назад узнал что знакомые выиграли двухкомнатную квартиру (им дали 700 тыс. грн. с условием покупки квартиры). Теперь снова отправляю SMS :)

Знакомые выиграли квартиру именно от Черниговского? Я насобирала более 1400 м и выиграла только попонение счета на 50 грн. Все как обычно - выигрывают только "нужные люди". Простому человеку это не под силу...

Скажите а ваши друзья случайно не помнят номер факса на который отправляли документы для получения выиграша???
Может они вам подскажут, а вы мне..
Буду очень благодарна...

Зять стал пить только Черниговское .Хочет квартиру для своей маленькой семьи.Но наверное быстрее мочевой лопнет от переизбытка чем квартиру выиграет......

Собственно акция закончилась, так я ничего и не выиграл :-(
Всего отправил порядка 50 смс с двух разных номеров. В следующий раз учавствовать в таком не буду, лучше бы больше сделали утешительных призов. Пополнение счета на 5 гривен как то не солидно...

Т.к. коллекционирую пробки - доволен. Пополнился. И на том спасибо.

случайно прочёл,что коллекционируешь пробки.Я -тоже. Может спишемся? Мыло%:[email protected]ndex.ru

МУДАЦКОЕ ПИВО И ЛОХОВСКИЕ АКЦИИ!!!

помоему самое мудацкое пиво - оболонь! хуже только зиберт )))))
а черниговское мне нравится, особенно премиум в банке - самое любимое!!!!

по поводу вкусов тупо спорить! я люблю оболонь, не люблю черниговское. у каждого свое мнение. но за что же называть пиво оболонь мудацким???

Не надо так про пиво! Оно все хорошее :-) и все надоедает!
Хочется нового! Самое вкусное пиво в Германии, у нас качество хромает, зато цена не высокая!

Отправил 41 , выиграл сумку-холодильник. Вещь в хозяйстве полезная.

СКОЛЬКО РЕАЛЬНО НАДО ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЙ ЧТОБ ЧТО ТО ВЫИГРАТЬ?НЕ СЧИТАЯ ПОПОЛНЕНИЯ !КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПРИХОДИТ ПЯТЬ ГРИВЕНЬ

Подскажите пожалуйста номер факса на колторый вы отправляли документы для получения выиграша ..
ПОЖАЛУЙСТА!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!

Самые нормальные выигрыши - это у Славутич, там реально попадаются под крышкой денежки! А Черниговское - это лохотрон!

Участвую в новой акции (типа футбол) отправил 43 смс в итоге тока 5 грн. на счет, в тоже время играю в Старопрамен, отправил смс около 7-8, прислали 2 пополнения на счет по 10 грн., и уже заказал себе открывачку. В принципе как обычно украинцы пытатются друг друга нае.......

Да, в акции от Старопрамена более менее реально что-то выиграть, хотя тоже есть свои нюансы

Предлагаю обсудить и отказаться от Черниговског принципиально, мы им деньги заносим, а они нас ...........

За много лет употребления продуктов и пива в том числе, я понял что надо голосовать рублем! Не нравиться - не покупай. А по поводу футбольной акции - там смс можно было отправлять через интернет - бесплатно. Только первая смс шла платной.

после 56 кода отправленного с телефона и компа, больше смс не принимает на номер 5121, ( деньги есть на телефоне) хотя с другого телефона пожалуйста и с этого моего номера другие смс тоже ходят куда угодно,, Поддержка никакая написал им 3 письма и с сайта тоже ответ стандарный - "Друже читай вопросі и ответи " Нифига не пойму им шо лишние деньги за смс не надо? Так 70 штук и не отправил =(, Короче мутняк полный. Прислали 5 гр за квест и обещают стакан за викторину прислать, вроде как позвонят сами А что более стоящее то видно...

Организаторы акции не очень грамотные -
"Зворотній зв'язок
написати запитання чи пропозицію по роботі веб-сайту та Акції
Телефон гарачої лінії - 0 800 500 07 70
Акція триває з 01 вересня по 30 листопада 2009 року включно."
==============
и сайт хоть и красивый но не грамотный) Они туда походу и не заглядывают сами

Зачастую крупные компании забивают на интернет и сайты делают просто для понта, не заботясь о их дальнейшей поддержке. Ну а по поводу опечатки - с каждым могло случится :-)

Администрация

Прошел квест - выиграл 50 грн. на мобилку. В предыдущей акции насобирал квадратуру около 4500 квадратов и ничего. 5грн. не считается.

отслал 6 смс выграл 10грн

И мы получили 10 грн. на счет, а за квест 50 грн. На счету уже более 350 смс - и ничего не дают. Последняя неделя пошла. Надо играть в акциях где есть гарантированные подарки. А это все лохотрон.

а на какой номер отправляли?

акция прошла уже, так что не важно на какой)

отправила 7, віиграла 10 грн, сама не ожидала! сейчас еще 30 отправила,жду розігріша призов...

Да уж есть такая поговорка Без лоха и жизнь плоха